Bladgroen kan vele diensten aanbieden, alle met een heldere aanpak.

Het succes van elk project staat of valt bij het maken van een goede start. Om uw project te organiseren begint Bladgroen na een vrijblijvend oriënterend gesprek elk project met het maken van een: Startblad.

In een Startblad van Bladgroen wordt uw project gedefiniëerd in omvang, geld en tijd. Er wordt een quick-scan gemaakt van vigerende regelgeving en binnen alle reeds beschikbare projectinformatie wordt het kaf van het koren gescheiden. Dit doen wij samen met onze opdrachtgever zodat vroegtijdig geanticipeerd kan worden op haalbaarheid en projectrisico's.  

Op basis van het Startblad en de bijbehorende relevante bijlagen kunnen wij een eenduidig advies geven over het best te volgen projectproces en eventuele zinvolle varianten.

Indien gewenst kan Bladgroen u begeleiden tot over de finish.

 

MAIL BLADGROEN

Mail Bladgroen voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

© 2013, 2014, 2015. Bladgroen. Alle rechten voorbehouden. KvK 56 99 13 47. Webdesign: Bladgroen i.s.m. Spothut.